Doradztwo podatkowe

Moja oferta w zakresie doradztwa podatkowego jest kompleksowa i obejmuje w szczególności:

 • Optymalizację podatkową, w tym z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji prawnopodatkowych i struktur opartych o zagraniczne fundacje
 • Bieżącą obsługę podatkową (tax hotline) w zakresie aktualnych potrzeb Klienta uwzgledniającą podatek VAT, CIT, PIT, PCC oraz podatki lokalne
 • Ceny transferowe – identyfikowanie powiązań pomiędzy podmiotami i sporządzanie dokumentacji uzasadniającej rynkowość stosowanych cen transakcyjnych
 • Audyt podatkowy polegający na badaniu ksiąg rachunkowych i podatkowych w celu zidentyfikowania nieprawidłowości umożliwiając jednocześnie dostrzeżenie obszarów optymalizacyjnych
 • Reprezentację Klienta przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • Pozostałe usługi o charakterze incydentalnym w odpowiedzi na Państwa specyficzne zapotrzebowanie

Usługi rachunkowe

Proponuję Państwu korzystanie z moich usług w zakresie rachunkowości:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) oraz PKPiR wraz ze stosownymi rejestrami i ewidencjami
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie prowadzonej dokumentacji
 • Controlling w oparciu o analizy finansowe, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i środowisk finansowych
 • Bieżące wsparcie dla biur rachunkowych – usługa polegająca na regularnym świadczeniu bieżącej pomocy podatkowo-rachunkowej w biurach rachunkowych
 • Bieżące konsultacje, analizy, incydentalne usługi

Szkolenia

Zapraszam do kontaktu w sprawie szkoleń