Zasady współpracy

Wychodząc Państwu naprzeciw, chcąc uczynić moją ofertę kompleksową i „szytą na miarę”, podjąłem stałą współpracę z kancelarią adwokacką, biegłym rewidentem i specjalistami od wyceny aktywów, w tym niematerialnych. Pozwala mi to w pełni odpowiadać na Państwa indywidualne i specyficzne potrzeby.

W zakresie wynagrodzenia doradcy podatkowego, w praktyce nie istnieją przepisy regulujące minimalną bądź maksymalną jego wysokość z tytułu wykonywanych czynności. Wynagrodzenie jest każdorazowo indywidualnie negocjowane z Klientem w oparciu o zakres oczekiwanej pomocy i stopień skomplikowania sprawy.

Bez względu na wariant wynagrodzenia, który wspólnie wybierzemy, podlegać może ono ewentualnym negocjacjom wraz z rozwojem naszej współpracy, tak by było dostosowane do bieżących Państwa oczekiwań i aktualnej sytuacji rynkowej.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa w zakresie proponowanych rozwiązań, posiadam polisę ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zapraszam do współpracy.
Samir Kayyali
Doradca podatkowy (nr wpisu 12240)